Manifesto Svenska

Vi tackar Håkan Edvinsson för den svenska översättningen av manifestet.