Manifesto Cymreig

Diolchwn i Tirion Davies am gyfieithiad Cymraeg y Maniffesto hwn.